Vrácení zboží

Vrácení zboží

#Vrácení zboží

 

V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat Vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů po obdržení zásilky. Podmínky vrácení jsou jednoduché. Stačí nám emailem na mail@madebykristina.cz oznámit dle formuláře, že od kupní smlouvy odstupujete a nepoškozené, nepoužité a nespotřebované zboží zaslat na adresu KARAS s.r.o., K Běchovicům 13, 190 16 Praha 9 (kontaktní jméno: Miloš Nemčko). Zboží prosím zabalte tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.

Ihned po obdržení Vaší zásilky (vratky) s nepoužívaným zbožím a s vyplněným formulářem v elektronické nebo tištěné formě vám bude zaslán emailem dobropis a na váš bankovní účet uveden ve formulári bude poukázána částka v hodnotě vráceného zboží včetně poplatku za dopravu, pokud byl vrácen kompletní seznam položek z původní objednávky. Poplatek za dobírku a náklady spojené s doručením vratky na naší adresu zahrnuty v dobropisu nebudou.

V případě reklamace vadného zboží postupujte prosím stejným způsobem. Reklamované zboží nám co nejdříve, na vlastní náklady, zašlete zpět a nezapomeňte poslat i vyplněný formulář s uvedením důvodu reklamace. Vaši reklamaci vyřešíme obratem - standardně nám to trvá pár dnů po obdržení zásilky s reklamovaným zbožím. V případě, že vaší reklamaci budeme řešiť přímo s výrobcem, budeme vás o této skutečnosti informovat. Maximální doba řešení reklamace je zákonem určena do 30 dnů.


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY nebo REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující (odesílatel)

  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • mobil a email
  • číslo objednávky

Prodávající (adresát)

  • KARAS s.r.o., K Běchovicům 13, 190 16 Praha 9
  • kontakt pro dopravce: Miloš Nemčko, +420 602 424 955

Objednávka číslo:
Objednáno dne:
Zboží:
Hodnota zboží:
Bankovní účet kupujícího:
Důvod vrácení:

~ Odstupuji od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od doručení zboží

Na základě ust. § 1829 odstavce 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká níže uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny na můj bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Uveďte prosím důvod vrácení zboží (*nepovinný údaj), který nám pomůže zlepšit nabídku sortimentu:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

~ Zboží je vadné – vyberte prosím důvod

  • Zboží neodpovídá nabízenému zboží na eshopu
  • Zboží má vadu (škrábanec, promáčknutí, roztržení apod.)
  • Zboží se poškodilo při přepravě

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců a záručním listem je daňový doklad (faktura). Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Reklamované zboží se bude posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží a o výsledku reklamačního řízení vás budeme informovat emailem.

Uveďte prosím důvod reklamace (*povinný údaj):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

V ………………….......…..…. dne ……...............................….

 

.................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele včetně vlastnoručního podpisu

STAŽENÍ FORMULÁŘE PRO TISK
Zpět do obchodu