Vrácení zboží

Vrácení zboží

 

V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat Vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů po obdržení zásilky. Podmínky vrácení jsou jednoduché. Stačí nám emailem na mail@madebykristina.cz oznámit dle formuláře, že od kupní smlouvy odstupujete a nepoškozené, nepoužité a nespotřebované zboží zaslat na adresu KARAS s.r.o., K Běchovicům 13, 190 16 Praha 9 (kontaktní jméno: Miloš Nemčko).

Ihned po obdržení Vaší zásilky (vratky) s nepoužitým zbožím vám bude elektronicky zaslán dobropis a poukázána částka v hodnotě vráceného zboží včetně poštovného z původní objednávky (v případě, že byl účtován poplatek za dopravu a je vrácená kompletní původní objednávka) na bankovní účet, který bude uveden ve formuláři (elektronické komunikaci). Poplatek za dobírku a náklady spojené s doručením na naší adresu zahrnuty v dobropisu nebudou.


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující (odesílatel)

  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • mobil a email
  • číslo objednávky

Prodávající (adresát)

  • KARAS s.r.o., K Běchovicům 13, 190 16 Praha 9
  • kontakt pro dopravce: Miloš Nemčko, +420 602 424 955

Na základě ust. § 1829 odstavce 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká níže uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny na můj bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Objednávka číslo:
Objednáno dne:
Zboží:
Hodnota zboží:
Bankovní účet kupujícího:
Důvod vrácení (nemusí být uveden, slouží pro účely zlepšení výběru sortimentu e-shopu):

 

V ………………….......…..…. dne ……...............................….

 

.................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele včetně vlastnoručního podpisu

STAŽENÍ FORMULÁŘE PRO TISK
Zpět do obchodu